We get you to the top

 

Het CyclingColsConcept ...

 

... en het CyCCo TeamOnWheels

Ontwikkeld door CyCCo in het CyCCo 3Ms-MATchLAB

 

CyCCo en het CyCCo TeamOnWheels
Privacy policy
Privacy-verklaring
Communicatie met CyCCo
Colofon
Voetnoten
 :

    De CyCCo-Panamarenko
    The initiator
    De CyCCo lijfspreuk-levensvisie
   
Briek Schotte: “De Laatste der Flandriens”
   
Dat gevoel, wanneer je non-stop klimmend de top bereikt, verwoord door de fysicus

    Meer winnen dan verliezen, de Thomas More insteek, ... jij ook ?
    Graden van betrokkenheid
    Over wederzijds respect, grenzen, en de kracht van onafhankelijkheid     

 

Het CyclingColsConcept en het CyCCo TeamOnWheels

 

CyclingColsConcept, afgekort CyCCo.

Of nog,

CyCCo, het acroniem van: CyclingColsConceptCyclingColsCoachingCyCingCols.

 

Het CyclingColsConcept,

ontwikkeld door CyCCo in het CyCCo 3Ms-MATchLAB. 

 

CyCCo is een "Kenniscentrum", dat fietsers assisteert-coacht op en naast de weg.
Een "Kenniscentrum", sterk onderbouwd en no-nonsense, met een rechttoe-rechtaan aanpak, absoluut praktijkgericht, met focus op de CyCCo Doelstelling:
CyClingCols voor de CyCCo Doelgroep via CyclingColsCoaching van de CyCCo Doelgroep.

CyCCo staat voor het CyclingColsConcept: het CyCCo "Sportief Totaal Concept", het CyCCo 
"Peergroup Beweeg-Beleef Concept"; het CyCCo product.

CyCCo creëert-ontwikkelt in eigen beheer, met eigen middelen, in het CyCCo 3Ms-MATchLAB.

De ontwikkeling en optimalisatie van het CyclingColsConcept is een “ongoing process” waarin het "CyCCo kern-team": de "CyCCo TeamOnWheels-kern", sinds 2011 permanent en belangeloos investeert.

De kennis voor het CyclingColsConcept project wordt gehaald: uit wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur, bij een legertje enthousiaste vrijwilligers-specialisten, het CyCCo TeamOnWheels: wetenschappers, professoren, medici, paramedici, ingenieurs, informatici, techneuten, en bij de vele testrijders die trainen en klimmen conform de CyCCo simulatieschema’s.

Het CyclingColsConcept, ruim 15.000 kennisuren en zeer veel euro’s.

Het CyclingColsConcept, de CyCCo TeamOnWheels front- en back-end effort-result om van "CyClingCols" voor bijna iedereen een succesverhaal te maken: gezond, veilig, haalbaar, betaalbaar, individueel of in groep naar een groot doel.

De CyCCo TeamOnWheels-kern dankt zeer welgemeend al deze gemotiveerde, gedreven mensen, en tevens al diegenen die de CyCCo bezielers op een of andere manier weten te triggeren om het CyclingColsConcept te blijven verfijnen.   

 

 

                    CyclingColsCocept

                    Creating Balances To Succeed.

  

                    CyclingColsCoaching

                    Coaching From Start-Zero To Top-Finish.     

  

                    CyClingCols 

                    "My Big Climb Challenge",

                    Opzet:
                    "Blijf in je virtueel wiel en bereik zonder af te stappen de top" !

                    "My Best Non-Stop Climbing Performance".

                    Opzet:
                    "Spring uit je virtueel wiel en verbeter je beste non-stop-klim-tijd" ! 

                    With

                    CyclingColsConcept & CyCCo TeamOnWheels

                    almost anyone can do it !

 

 

Terug

 

De CyclingColsConcept privacy policy

Het behoort tot de CyCCo privacy policy om noch de identiteiten noch de profielen van het CyCCo TeamOnWheels: de vrijwilligers-specialisten, de rechtstreeks of onrechtstreeks betrokkenen, de CyCCo intekenaars, alsook deze van de CyCCo sympathisanten en de geïnteresseerden, via de CyclingColsConcep website in de openbaarheid te brengen.

Deze CyCCo privacy policy heeft uitsluitend tot doel alle CyCCo betrokkenen te beschermen tegen ongecontroleerd, mogelijk frauduleus gebruik van persoon-gerelateerde informatie en doet geenszins afbreuk aan het professionalisme waarop de CyclingColsConcep website en al het daarachter liggende is gestoeld.
Integendeel, deze CyCCo privacy policy waarborgt een creatieve, stimulerende, ongeremde, vrije manier van complementair-multidisciplinair denken-creëren-samenwerken-samenzijn-beleven-recreëren-sporten-fietsen waardoor grenzen makkelijker kunnen worden afgetast-verlegd.

 

 

                    Het

                    CyCCo TeamOnWheels:

                    voortschrijdend inzicht,

                    permanent verbeteren,

                    waar streven naar uitmuntendheid een gewoonte is ! 

 

 

Terug

 

De CyclingColsConcept privacy-verklaring

Hoe CyCCo met je persoonsgegevens omgaat lees je in deze CyCCo privacy-verklaring.

Doordat je gebruik maakt van het CyCCo  Aanbod, en/of doordat je het CyCCo TeamOnWheels Contactformulier op deze CyCCo website hebt ingevuld en doorgestuurd, beschikt CyCCo over enkele van je basis-persoonsgegevens.

Het staat CyCCo vrij om deze persoon-gerelateerde info te verzamelen, te bundelen, te verwerken, te gebruiken, te bewaren en te verstrekken als volgt:
CyCCo verzamelt, bundelt en verwerkt je persoonsgegevens, op de naar CyCCo inzicht best passende wijze, om je te kunnen contacteren en/of om je te kunnen ondersteunen in een specifieke CyCCo project context.
CyCCo gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend in het strikte kader van een met jou gemaakte afspraak of een met jou gesloten overeenkomst, in een specifieke CyCCo project context, een specifieke CyCCo project opvolging en/of een specifieke CyCCo project názorg.
CyCCo bewaart-stockeert je persoonsgegevens tenzij een samenwerkingsovereenkomst dit anders stipuleert.
CyCCo verstrekt je persoonsgegevens enkel aan CyCCo gerelateerde derden wanneer dit expliciet nodig is voor de uitvoering van een CyCCo project-overeenkomst met jou, en/of met uitbreiding aan andere derden om te kunnen voldoen aan wettelijk opgelegde verplichtingen.

Doordat CyCCo gebruik maakt van: Joomla!, het CyCCo ontwikkel-platform, EasyHost, de CyCCo hosting-provider, Google Analytics, de CyCCo analyse-tool, beschikken deze dienstverleners onrechtstreeks over een stukje CyCCo informatie.
Mogelijk wordt dit stukje CyCCo informatie door hen aangewend.
CyCCo heeft hierop geen enkele impact.

CyCCo geeft Joomla! en EasyHost, te beschouwen in de meest strikte zin, geen toestemming om de via CyCCo verkregen informatie voor wat dan ook in te zetten.
Sla voor meer informatie er het privacybeleid van Joomla! en EasyHost op na.

Google verwerkt dit stukje CyCCo informatie om analyse-rapporten, over het CyCCo site bezoek en het CyCCo site gebruik, aan CyCCo te kunnen verstrekken.
Via deze rapportering kan CyCCo de effectiviteit van de CyCCo website optimaliseren.
Tevens verwerkt Google dit stukje CyCCo informatie om aan Google adverteerders te kunnen berichten omtrent de doeltreffendheid van hun eventuele campagnes.
Google kan/mag enkel dit stukje CyCCo informatie aan derden verschaffen indien deze derden namens Google instaan voor de verwerking ervan en/of indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.
CyCCo geeft aan Google, te beschouwen in de meest strikte zin, geen toestemming om de via CyCCo verkregen Analytics-informatie, ten behoeve van andere Google afdelingen en diensten in te zetten.
Sla voor meer informatie er het privacybeleid van Google en meer bepaald dat van Google Analytics op na.

CyCCo neemt de bescherming van je persoonsgegevens ernstig en concretiseert dit tevens met passende maatregelen tegen: verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

CyCCo kan nooit en in niets aansprakelijk worden gesteld.

Het spontaan door jou verstrekken-overmaken van je persoonsgegevens aan CyCCo impliceert dat je automatisch en onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze CyCCo privacy-verklaring.

Op verzoek kan je je persoonsgegevens bij CyCCo komen inkijken, ze laten corrigeren of ze te laten verwijderen.
Je kan een verzoek ter zake richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.CyCCo zal ten spoedigste, uiterlijk binnen de dertig dagen, op je verzoek ingaan.

 

 

                    Het 

                    CyclingColsCocept:

                    Sportief Totaal Concept,

                    Peergroup Beweeg-Beleef Concept,

                    Creating Balances To Succeed !

 

 

Terug

 

De communicatie met CyCCo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Contactformulier
0484/29.71.92
CyCCo Afspraakpunt

Terug

 

Colofon 

Deze CyCCo site wordt je aangeboden door de CyCCo TeamOnWheels-kern.

Veel lees- en surf-plezier,
tot heel binnenkort.
Met sportieve fiets-groeten,
De CyCCo TeamOnWheels-kern.

 

 

Dirk Moonen,
CyCCo Trekker-woordvoerder.

Terug 

 

Voel jij je aangesproken? Neem contact op met CyCCo.

Had je graag geparticipeerd? Neem contact op met CyCCo.

Had je graag gekandideerd? Klik op Vacatures.

 

De CyCCo-Panamarenko.

Op 28 februari 2011 werd het serieus.
Die dag hebben we, gezeten aan de tafel in de eetkamer, onze gedachten gefixeerd
en de eerste wiskunde-krabbels op papier gezet.
CyCCo bewaarde ze, ons relikwie, onze “CyCCo-Panamarenko”.
Hieronder de eerste van de vier pagina's waarmee het allemaal begon.

 

 

Telkens als we dit embryo herbekijken-herlezen-herontleden komt bij ons dezelfde
gedachte van ongeloof op: “dit is niet eens 0,1 % van datgene wat we vandaag
aanbieden".
Het “TeamOnWheels”, onze helden, chapeau, bijzonder puik gedaan.
Dit hadden we op 28 februari 2011 nooit durven dromen.
CyCCo is daarom bijzonder trots op waar het, dankzij onze helden, vandaag staat.
CyCCo.
 

 

Terug

 

The initiator.

For each person who cares enough to make something, who is bold enough to ship it,
who is generous enough to say, "here, I made this".
There are ten people who say, "I could have done it better".
A hundred people who say, "Who are you to do this"?
A thousand people who say, "I was just about to do that",
and ten thousand people who don't care at all.
And all of that is okay, because the one person we need, the one we cherish,
the one we would miss, is the first person, the initiator, the one who cares.
Seth Godin.      

Terug

 

De CyCCo lijfspreuk-levensvisie.

Doelen stellen,
die doelen bereiken.
"Het is de moed die het doet";
willen, werken, winnen.
Winnen zonder te vernielen.
Evenwichten scheppen om te slagen.
"Het is de moed die het doet".
-
Maak jezelf tot winnaar;
winnen is fantastisch.
Gewonnen hebben is het summum;
voor even toch,
rust roest.
Blijf winnen.
"Het is de moed die het doet".
-
Succes geeft recht op:
fierheid, erkenning, waardering, respect.
Succes trekt een spoor.
Succes wekt afgunst.
Maak een vuist en schakel terug.
Geef nooit op.
"Het is de moed die het doet".
CyCCo.   

 


  "Jaël".
  De ziel van "De Zwoeger", de ziel van "De Flandrien", de ziel van "CyCCo".
 
  Sculptuur van Paul Moonen (1929-2012).

 

De CyCCo lijfspreuk-levensvisie,
vrij vertaald.

Set goals,
achieve those goals.
"Perseverance, secret of all triumphs";
want, work, win.
Winning without destroying.
Creating balances to succeed.
"Perseverance, secret of all triumphs".
-
Make yourself a winner;
winning is great.
To have won is the ultimate;
just for a while,
rest rust.
Keep on winning.
"Perseverance, secret of all triumphs".
-
Success claims:
pride, recognition,
 appreciation, respect.
Success leaves a trail.

Success sparks envy.
Make a fist and shift back.
Never give up.
"Perseverance, secret of all triumphs".
CyCCo.  

Terug

 

Briek Schotte: “De Laatste der Flandriens”.

De "coureur" Briek Schotte:
“IJzeren Briek”, “De Laatste der Flandriens”.

Ofschoon zowat alles in zijn jeugd hem hinderde om coureur te worden
wist Albéric Schotte (1919 - 2004) zich toch naar de top van het internationale
wielrennen te vechten.

Briek zat niet gracieus op zijn fiets en een spurtkanon of een begenadigde
berggeit 
was hij net zomin.
Maar hij was een doorvechter, in wiens vocabularium het woord “opgeven” niet
voorkwam.

Steunend en kreunend "stoempte" hij zich naar een waardig leven als wielrenner.
Weg van zijn voorbestemming; de boerenstiel, weg van de armoede.
Tegen weergoden, tegen uitdagers die op papier allang gewonnen hadden,
tegen het noodlot en tegen zichzelf.
“IJzeren Briek” of “De Laatste der Flandriens”, Briek Schotte ten voeten uit.
Zijn parcours doorheen de jeugdcategorieën; één aaneenschakeling van afzien,
ontgoocheling en toch doorzetten.

Gaandeweg werd hij een winnaar: 2 wereldtitels, 2 maal Ronde van Vlaanderen,
2 maal Gent-Wevelgem, 2 maal Parijs-Brussel, 2 maal Parijs-Tours.
Briek werd 2de in de apocalyptische Tour de France 1948.

 

 

De "mens" Briek Schotte:
“IJzeren Briek”, “De Laatste der Flandriens”.

“Werken, werken, werken, het was altijd maar werken.
Ik was de oudste van zes.
De oudste moest altijd het hardst werken.

Ik heb nooit gespeeld.
Als kind werkte ik zelfs in het vlas.
Honderden keren heb ik met de kruiwagen vol tarwe naar de
molenaar gestapt, heen en terug een half uur .
Al dat labeur heeft achteraf gezien sterk in mijn voordeel gespeeld.

Ik was content, ik reclameerde niet, maar ik wilde vooruit.
Er was wilskracht nodig om me uit dat boerenleven weg te werken.
Van thuis heb ik niets dan tegenkanting gehad.
Vechten tegen het verzet.
Willen, willen, willen.
Ik heb het van jongs af aan geleerd.
't Is in elk vak hetzelfde, ge moet er iets voor over hebben.
Koersen winnen is simpel;
ge moet weten wanneer ge rap moet rijden,
en ge moet vooral weten wanneer ge niet rap moet rijden.

Doe wel en zie niet om, zeg ik altijd.
Ik tracht altijd goed te doen.
Dan kan ik tenminste mijzelf niets verwijten.
Over dingen die ik niet kan beheersen breek ik mijn kop niet".
Briek Schotte.

 

Tot "slot" Briek Schotte:
“IJzeren Briek”, “De Laatste der Flandriens”.

Briek Schotte overleed op 4 april 2004, hij werd 84.
Zijn sterfdag is niet alleen markant vanwege de datum 04-04-04,
maar ook omdat de Ronde van Vlaanderen,
uitgerekend zijn klassieker;
twintig deelnames, overwinnaar in 1942 en in 1948,
op die dag werd verreden.
Briek werd naar het kerkhof te Waregem,
nabij zijn woonplaats in deelgemeente Desselgem,
gedragen door vier generaties coureurs:
Benoni Beheyt en Rik van Looy,
Eric Leman en Eddy Merckx,
Roger de Vlaeminck en Freddy Maertens,
Sean Kelly en Frank Vandenbroucke.
Jean Nelissen karakteriseert Briek Schotte als:
“Een eenvoudige, vriendelijke en hartelijke man,
totaal onaangedaan door zijn successen”.
Briek als "wroetende renner",
een beeld van de hand van van Jef Claerhout,
siert het dorpsplein van zijn geboortedorp Kanegem,
deelgemeente van Tielt.
Aan Briek Schotte om af te sluiten:
“Op mijn grafsteen moeten ze niks zetten.
Maar ik wil wel begraven worden.
De familie kan mij daar dan komen bezoeken.
Ge zijt van de wereld en ge moet er blijven.
Zelfs als ge dood zijt,
moet ge ergens blijven liggen en voortleven.
Dat is mijn gedacht”.
Briek Schotte.
-
Rik Vanwalleghem - Anna Luyten.
Bewerkt en uitgediept door CyCCo.

Terug

 

Dat gevoel, wanneer je non-stop klimmend de top bereikt, verwoord door de fysicus.

Dat gevoel,
die gewaarwording,
die sensatie,
wanneer je non-stop klimmend de top bereikt,
dat ene moment,
waarop zoveel langgekoesterde wensen samenkomen,
ervaar ik als:

"Singulariteit",
die ongewoonheid,
dat ene punt met een oneindig klein volume en een oneindige grote dichtheid,
waar ruimte-tijd zo sterk gekromd zijn,
dat ruimte-tijd ophouden te bestaan,
en de fysica wetten ontoereikend zijn om dit te kunnen beschrijven-verklaren.

"Het resultaat ná een deling door nul",
dat onbepaalde,
dat niet definieerbare,
dat overstijgende,
dat niet gelimiteerde oneindige.

CyCCo.  
 

Terug

 

Meer winnen dan verliezen, de Thomas More insteek, ... jij ook?

To deprive yourself of a pleasure
so that you can add to someone else's enjoyment
is an act of humanity
by which you always gain more than you lose.

Vertaald.
Jezelf een plezier ontzeggen
zodat iemand anders wint aan genot
is een daad van menselijkheid
waarbij je altijd meer wint dan verliest.

Thomas More (1478-1535).

Kanttekening 1.
Binnen het CyCCo non-profit-vrijwilligers-initiatief sloven de
CyCCo vrijwilligers zich voor jou uit.
Vóór, maar nog feller achter de schermen, keer op keer opnieuw.
CyCCo vrijwilligers gaan diep, ze 
geven jou het beste van zichzelf:
"Wij samen op weg naar jouw groot klim-doel".
Dit is en blijft in de eerste plaats mensenwerk, met veel inzet en
passie, met veel geloof in elkaar, als mensen, als vak-mensen,
als ploeg met de juiste spirit, als: "Familie".
CyCCo vrijwilligers: ambitieuze maniakaal hard werkende
doordrammers, pietjes-precies, gevoelig, open, eerlijk, soms te naïef. 
CyCCo vrijwilligers wensen voor hun inzet-ijver-enthousiasme niet
door jou te worden afgestraft; aangepakt-vernederd-gekleineerd-
afgerekend-ingepakt-gedagvaard.
CyCCo vrijwilligers wensen op het eind van elk traject:
ongeschonden, met trots en her-opgeladen, te kunnen trerugblikken
op de deugddoende tijd die jij en CyCCo samen hebben
doorgebracht-beleefd.
CyCCo.

Kanttekening 2.
CyCCo vrijwilligers hebben een broertje dood aan, en krijgen een punthoofd van: 
oneerlijkheid; onoprechtheid, onbetrouwbaarheid, achterbaksheid,
deloyaliteit; afvalligheid, gestook, getouwtrek, clanvorming, rebellie,
muggenzifterij; vitterij, haarkloverij, scherpslijperij,
het gescherm met wet en recht,
bekvechterij; redetwisten, ruziën, disputeren, woorden hebben,
onbeschoftheid; ongemanierdheid, hufterigheid, lompheid,
egoïsme; ikzucht, zelfzucht,
het eigen grote gelijk; betweterigheid, gediscussiëer, gepalaver,
onduidelijkheid; vaagheid, mistigheid, onbestemdheid, 
en aansluitend,
het niet kort op de CyCCo bal in-spelen;
het hangend houden, onzekerheid laten aanhouden,
het in het ongewisse laten, besluiteloosheid,
CyCCo aan het lijntje houden.
CyCCo.

Kanttekening 3.
Zolang deze Thomas More insteek wederzijds is,
gaat CyCCo door op het elan.
Zolang,
doch enkel indien deze Thomas More insteek wederzijds is,
ben jij bij CyCCo welkom.
CyCCo.
-
Thomas More. 
CyCCo.

Terug

 

Graden van betrokkenheid.

Een coach is in de eerste plaats een "gever".
Hij geeft aandacht, energie, tijd en passie, zonder enige garantie dat hij daar iets
voor terugkrijgt.

En dan heb ik het over waardering of een band die verder gaat dan louter het
sportieve.

Georges Jobé was zich maar al te bewust van het belang van een coach die altijd
voor hem klaarstond.

Hij is me altijd erkentelijk gebleven dat ik hem het vertrouwen heb gegeven,
dat ik hem heb geholpen om uit het dal te klimmen.

Vandaar ook dat we nadien contact zijn blijven houden.
Met Luc Van Lierde schreef ik een gelijkaardig verhaal en het klikte ook tussen ons,
maar toch heeft onze band niet standgehouden.

De periode met Luc heeft sowieso niet heel lang geduurd, hij zat al in de laatste
rechte lijn van zijn carrière.

Met heel wat andere atleten heb ik veel langer samengewerkt, waardoor er vanzelf
een veel 
sterkere band ontstaat.
Dat heeft te maken met de betrokkenheid die je als coach aan de dag legt.
Er is sowieso resultaatbetrokkenheid, een onderlinge betrokkenheid die louter
gebaseerd is op resultaten en niet verder gaat dan dat.

Als de resultaten goed zijn, ben je een goede coach.
Persoonsbetrokkenheid gaat een stap verder: dan ben je niet alleen met elkaar
verbonden door resultaten, maar ook door een sterke onderlinge band.

In ploegsporten zoals voetbal is dat vrij zeldzaam.
In individuele sporten is het uiteraard makkelijker om zo'n band op te bouwen.
Ook dan moet je de fase van de resultaatbetrokkenheid door,
maar na verloop van tijd wordt de betrokkenheid heel persoonlijk.

En dan wordt ze héél rekbaar, in principe zelfs tot in het eeuwige.
Dat heb ik in mijn carrière meermaals ondervonden.
Persoonsbetrokkenheid betekent dat je je als coach identificeert met je atleet.
Je moet bijna in zijn huid kruipen en - vooral - je moet niet alleen samen winnen,
maar ook samen verliezen.

Pas als je samen verliest, als je verlies van je atleet aanvoelt als je eigen verlies,
pas dan zal je er alles aan doen om dat verlies om te buigen in winst.

Dat samen verliezen wordt helaas vaak vergeten.
Kortom, als coach moet je mee-leiden, maar ook mee-lijden.
De atleet moet voelen dat je mee in de put zit en dat je er alles aan wilt doen om
de volgende keer te winnen.

En die emoties moet je natuurlijk niet spelen, bijvoorbeeld om je atleet te prikkelen.
Nee, ze moeten authentiek zijn.
Bij wijze van boutade zeg ik weleens dat ik meesurf op de emoties van mijn atleten,
zowel in positieve als in negatieve zin.

Een gevolg van die nauwe betrokkenheid.
Nooit surfte ik intenser mee op de emotionele golven van een atleet als bij
Marc Herremans.

Na zijn val heb ik haast twee jaar lang vooral in functie van Marc geleefd.
Als hij een dipje had - psychologisch, fysiek en vaak beide tegelijk - had ik ook
een dipje.

Was hij optimistisch, dan was ik dat ook.
Op een gegeven moment heeft een bevriende arts me toch de raad gegeven om
meer afstand te 
nemen, op mentaal vlak.
"Je kunt je eigen gevoel niet laten bepalen door Marcs gevoel", zei hij.
Eerder had ik het al over de coach als "gever" en de return die hij daarvoor krijgt.
Niet materieel, maar op menselijk vlak.
Ik heb in mijn coachbestaan al een miljoen keer gevraagd: "Hoe is het?", "Hoe is
de training verlopen?", "Hoe voel je je?".
De keren dat een atleet mij dat gevraagd heeft, kan ik haast op tien vingers tellen.
In alle eerlijkheid: ik verwacht op dat vlak weinig terug te krijgen van mijn atleten.
Maar ik ben blijkbaar wel gevoelig voor wederkerigheid.
En gelukkig, er zijn er een aantal waarbij ik die wel voel en gevoeld heb.
Soms komt het zelfs uit een misschien wel onverwachte hoek.
Toen ik op oudejaarsavond 2014 samen met mijn vrouw Mieke op het punt
stond om aan te bellen bij onze gastheer, belde André Greipel me op:
"Ik wilde je even een gelukkig nieuwjaar wensen”.
Een klein gebaar van een grote meneer.
Het zijn zulke momenten die de job van coach terstond minder eenzaam maken.
Paul Van Den Bosch, Coach voor het leven.

Terug

 

Over wederzijds respect, grenzen, en de kracht van onafhankelijkheid.

Coachen is het voortdurend opvolgen en bijsturen, je afvragen wat je verkeerd
hebt ingeschat en wat er nog beter kan.

Dat was in het begin van mijn carrière zo en dat geldt nu nog steeds.
Kortom, coach zijn is een slopende bezigheid.
Je luistert, absorbeert, analyseert en evalueert, altijd in functie van de atleet.
Atleten rekenen op hun coach, en dus moet hij er altijd zijn, onder alle
omstandigheden.

Nooit moet iemand wachten op zijn trainingsschema, nooit zal iemand kunnen
klagen dat ik niet terugbel.

Dat is een kwestie van respect voor mijn atleten.
En dat is ook het enige wat ik in ruil verwacht van hen: respect voor wie ik ben
en wat ik voor hen doe.

Ik maak aan iedereen met wie ik werk heel duidelijk wat ik accepteer en wat niet.
Zonder heel expliciet te zijn, voelen ze tussen de regels doorgaans heel goed
waar mijn en hun grenzen liggen.

Wel probeer ik altijd begrip te hebben voor hoe iemand in elkaar steekt,
en mijn tolerantiegrens ligt bij “moeilijke” atleten doorgaans vrij hoog.

Maar als ik een gebrek aan respect voel, dan is het heel moeilijk om de brokken
nog te lijmen.

Ik wijk voor geen enkele atleet af van mijn principes.
Iedereen met wie ik samenwerk weet dat ik 100 procent onafhankelijk ben,
en dat is misschien wel mijn kracht.
Want zo heb ik de vrijheid om mijn eigen grenzen te bepalen en aan te geven.

Iedereen weet wat ze aan me hebben, en dat lijkt me de beste manier om
consequent samen te werken.

De onafhankelijkheid die mijn vaste baan als lesgever me bezorgt, hangt ook
nauw samen met een soort vrijheid.

Dankzij die job is het voor mij altijd mogelijk geweest om heel bewust buiten
"de universa van de sport" te blijven staan.

Daarmee bedoel ik buiten die aparte universa waarin je niet zelden personen
tegenkomt die hun eigen morele, financiële en menselijke normen en waarden
hanteren en opleggen.

Op basis van hun positie in een ploeg, team of federatie gedragen ze zich als
onaantastbare zonnekoningen, terwijl de even talrijke hielenlikkers ze niets in
de weg leggen.

Zo staat de deur open voor normvervaging en praktijken waar je in de “echte”
wereld niet mee wegkomt.

Binnen die aparte universa van de sport is een woord niet altijd een woord,
op het vlak van geld en ethiek gelden er andere regels.

Paul Van Den Bosch, Coach voor het leven.

Terug

 

Terug naar Welkom
Terug naar Intro
Terug naar Opzet
Terug naar CyCCo Col-selectie
Terug naar Met welke fiets
Terug naar Concept-view
Terug naar FittingDynamics
Terug naar Vaartspel-training
Terug naar Klim-simulatie
Terug naar Diploma
Terug naar Aanbod
Terug naar FreeRide aanbod
Terug naar Powered by CyCCo aanbod
Terug naar CYclingCols Initiatie aanbod
Terug naar CyCCo Col-aanbod
Terug naar Afspraakpunt
Terug naar Prijs
Terug naar Powered by CyCCo prijs
Terug naar RodeStip Aanbiedingen
Terug naar Sport je gezond
Terug naar CyCCo in 100 woorden
Terug naar CyCCo goes blind
Terug naar Anderen over CyCCo
Terug naar Pers-berichten
Terug naar Sponsors-donateurs
Terug naar Register
Terug naar Fietsweer-getijden
Terug naar Synthese

 

Voel jij je nu nog meer aangesproken? Neem contact op met CyCCo.

     

Aansluitende info:

Intro
Concept-view
FittingDynamics
Aansprakelijkheid
Lezing-presentatie boeken
Sponsors-donateurs

 

Had je graag een persoonlijk gesprek, aarzel niet, neem contact op met CyCCo.

 

Wil je CyCCo steunen, dan kan je dit via je bijdrage op het rekeningnummer: BE59 9731 2262 6626.
Wil je er graag meer over vernemen, aarzel niet, klik door naar Sponsors-donateurs.

 

Navigeer in het hoofdmenu naar: Begin  Vorig hoofdstuk  Volgend hoofdstuk  Einde