We get you to the top

 

Het CyclingColsConcept ...

 

De OnePack prijs

 

Instapprijs :

     - Prijs
     - Omvat
     - Omvat niet

Opties :

     - Follow-up training & recuperatie
     - Uitrol & Follow-up FittingDynamics
     -
Nieuwe basis-klim-simulatie
     - Uitbreiding klim-simulatie
     - Uitbreiding col-klim-lijst
     - Losstaande conditiemeting
     - Ontlenen via FietsOTheek     
     - Betreffende alle opties en prijzen

Spelregels

     - Groep-verantwoordelijke
     - Betaling
     - Afhakers
     - Inschrijvers-aanhakers
     - OnePack opties en prijzen
     - Betreffende alle opties en prijzen

 

Terug naar OnePack aanbod
Terug naar Prijs

 

Navigeer in CyCCo Prijs naar:
OnePack  Package  Special event  ShortCut  Club  FreeRide  Powered by  CYclingCols Initiatie

 

De CyclingColsConcept OnePack instapprijs

Voor het CyCCo OnePack aanbod, inclusief één sub-maximale inspanningstest:
een start-niveau-conditie-meting in een aan CyCCo gelieerd Testcentrum, betaal je een
onkostenvergoeding van:

 


   De hierboven vermelde prijs m.b.t. de inspanningstest is louter indicatief.

 

   Alle CyCCo prijzen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex.
   Het eindtotaal uit de tabel hierboven dient derhalve nog te worden vermenigvuldigd
   met de indexfactor van het lopende jaar, zie de tabel hieronder: "Indexering eindtotaal"
   (de evolutie van de indexfactor vanaf 2011, het jaar waarin CyCCo van start ging).
   CyCCo rondt het geïndexeerd eindtotaal vervolgens af naar de hogere Euro.

 

 Terug 

 

   • Deze prijs omvat.

     Het CyCCo aanbod pakket zoals omschreven en afgelijnd in het betreffende aanbod
     hoofdstuk.

     In het bijzonder:

          - Alle CyCCo prestaties die, resumerend gesteld, vanuit het CyCCo bureau van
            achter de CyCCo computers, naar jou toe aangeleverd worden.
          - Alle CyCCo prestaties m.b.t. het voeren van een basis intake-gesprek van
            ongeveer 1/2 uur, te zien als een groepsgebeuren evenwel beperkt tot jou of
            jouw groep.
          - Alle CyCCo prestaties m.b.t. het gepersonaliseerde studie-, bereken- en
            simulatiewerk.
          - Alle CyCCo prestaties m.b.t. het opmaken, uitprinten en overdragen van de
            gepersonaliseerde rapporten.
          - Alle CyCCo prestaties m.b.t. het in basis toelichten van de gepersonaliseerde
            rapporten gedurende ongeveer 1/2 uur, te zien als een groepsgebeuren
            evenwel beperkt tot jou of jouw groep.
 

Terug

 

   • Deze prijs omvat niet.

     Alle extra CyCCo prestaties bovenop het afgelijnde en tevens het beperkende van
     het betreffende CyCCo aanbod pakket.

     Hetzelfde geldt voor alle extra CyCCo prestaties bovenop het afgelijnde en tevens
     het beperkende van alle aangeboden CyCCo optie pakketten.  

     In het bijzonder:

          - Alle extra CyCCo prestaties die, resumerend gesteld, al dan niet vanuit het
            CyCCo bureau van achter de CyCCo computers, naar jou toe aangeleverd
            worden.
          - Alle extra CyCCo prestaties m.b.t. opmeten, inpassen, afstellen, bijstellen enz.
            van mens en machine: CyCCo FittingDynamics.
          - Alle extra CyCCo prestaties m.b.t. tot het geven van toelichting en ondersteuning.

     Voor al deze extra CyCCo prestaties rekent CyCCo een bijkomende, contant te
     betalen, onkostenvergoeding van 6 € per begonnen kwartier.     

     Indien er met CyCCo op verplaatsing wordt afgesprokend rekent CyCCo een
     bijkomend, contant te betalen, reis-onkostenvergoeding.
     Voor deze extra CyCCo prestatie betaal je, zowel voor de heen als voor de terugreis,
     te rekenen vanuit het referentiepunt Leuven centrum, 
3 € per begonnen reis-kwartier
     en 0,34 € per afgelegde kilometer.

     Al deze CyCCo prestaties zijn gepersonaliseerde extra's die 1/1 door CyCCo 
     worden aangeboden, derhalve is hierop geen samen-inteken-korting, "groepskorting",
     van toepassing.

Terug

Terug naar Opties: betreffende alle opties en prijzen
Terug naar Spelregels: betreffende alle opties en prijzen
Terug naar RodeStip Aanbiedingen

 

De CyclingColsConcept opties en prijzen 

   • "Follow-up" van je training- en recuperatie programma.

     Per aangevraagde “Follow-up”, update(-s) van je individueel training- en recuperatie
     programma, betaal je aan CyCCo een extra onkostenvergoeding van 20 € contant
     bij je bezoek.
     Op basis van voorliggende 26-weken “groeitraject” worden er minimum een drietal
     “Follow-up’s” aanbevolen, het optimum ligt ná iedere 30 kalenderdagen, dus op vijf,
     aan jou de keuze.

     Deze actie-prijs is enkel geldig indien de CyCCo optie uiterlijk binnen de 12 weken ná
     de af-lever-datum van de basis-klim-simulatie bij CyCCo wordt aangevraagd.
     
Is die termijn verstreken, dan betaal je aan CyCCo contant bij je bezoek een afwijkende
     vooraf overeengekomen onkostenvergoeding.
     Deze extra CyCCo onkostenvergoeding wordt berekend op basis van de effectief door
     CyCCo geleverde prestaties.

     Het aangeboden CyCCo optie pakket omvat het hogerstaande met dien verstande
     dat de communicatie-tijd wordt herleid tot ongeveer 2 x 1/4 uur.
     Het staat CyCCo vrij om de fietser-CyCCo communicatie-tijd en het fietser-CyCCo 
     communicatie-medium op de door CyCCo gekozen best passende manier(-en) in
     te vullen zonder dat CyCCo zich hiervoor hoeft te verantwoorden.   
     Alle extra CyCCo prestaties bovenop het afgelijnde en tevens het beperkende van
     de aangeboden CyCCo optie pakket worden steeds als extra prestaties verrekend.
     Al deze CyCCo prestaties zijn gepersonaliseerde extra's die 1/1 door CyCCo 
     worden aangeboden, derhalve is hierop geen samen-inteken-korting, "groepskorting",
     van toepassing.

     Wil je deze optie aanvragen? Neem contact op met CyCCo. 

Terug

 

   • "Uitrol" en "Follow-up" van CyCCo FittingDynamics.

     De prijs voor Implementerenatie, Uitrol en Follow-up van CyCCo FittingDynamics;
     Bike-FiDsGear-FiDsStatus-FiDsEffort-FiDsTrip-FiDsLoad-FiDsTarget-FiDs,
     
bedraagt respectievelijk:

          - Bike-FiDs        - Instapprijs 20 €. 
          - Gear-FiDs       - Indstapprijs reeds opgenomen in het CyCCo aanbod pakket. 
          - Status-FiDs     - Indstapprijs reeds opgenomen in het CyCCo aanbod pakket.  
          - Effort-FiDs       - Indstapprijs reeds opgenomen in het CyCCo aanbod pakket.  
          - Trip-FiDs         - Instapprijs 20 € voor de eerste fiets.
                                    - Instapprijs-toeslag 5 € per extra fiets (maximum 11 extra fietsen).   
                                    - Eén wekelijkse opvolging 20 € voor de eerste fiets: data-update
                                      en data-transfert, wisselwerking fietser-CyCCo, van 20/09 t.e.m.
                                      19/09 van het daarop volgend jaar.
                                    - Opvolging-toeslag 5 € per extra fiets die al dan niet bereden
                                      wordt door dezelfde persoon (maximum 11 extra fietsen).     

          - Load-FiDs       - Instapprijs 20 €.
                                    - Eén wekelijkse opvolging 20 €: data-update en data-transfert,
                                      wisselwerking fietser-CyCCo, van 20/09 t.e.m. 19/09 van het
                                      daarop volgend jaar.  

          - Target-FiDs     - Indstapprijs reeds opgenomen in het CyCCo aanbod pakket.

     Voor de "Implementatie", "Uitrol" en "Follow-up" van CyCCo FittingDynamics betaal je
     aan CyCCo de extra onkostenvergoeding(-en) contant bij je bezoek.

     Deze actie-prijs is enkel geldig indien de CyCCo optie uiterlijk binnen de 12 weken ná
     de af-lever-datum van de basis-klim-simulatie bij CyCCo wordt aangevraagd.
     
Is die termijn verstreken, dan betaal je aan CyCCo contant bij je bezoek een afwijkende
     vooraf overeengekomen onkostenvergoeding.
     Deze extra CyCCo onkostenvergoeding wordt berekend op basis van de effectief door
     CyCCo geleverde prestaties.

     Alle CyCCo FittingDynamics prestaties worden steeds als CyCCo extra prestaties 
     beschouwd en als dusdanig verrekend.
     Al deze CyCCo prestaties zijn gepersonaliseerde extra's die 1/1 door CyCCo 
     worden aangeboden, derhalve is hierop geen samen-inteken-korting, "groepskorting",
     van toepassing.

     Wil je deze optie aanvragen? Neem contact op met CyCCo.  

Terug

  

   • Nieuwe basis-klim-simulatie.

     Na her-testen van het individueel fitheidsniveau (nieuwe conditiemeting: sub-maximale
     inspanningstest), of na aankoop van een nieuwe klimfiets, kan je best een nieuwe
     gepersonaliseerde klim-simulatie, opnieuw met focus op het jaardoel, “My Big Climb
     Challenge
”, “My Best Non-Stop Climbing Performance” aanvragen, hiervoor betaal je
     aan CyCCo een extra onkostenvergoeding van 20 € contant bij je bezoek
     (exclusief de mogelijk nieuwe conditiemeting: sub-maximale inspanningstest, zie
     prijstabel: "Inspanningstest").

     Deze actie-prijs is enkel geldig indien de CyCCo optie uiterlijk binnen de 12 weken ná
     de af-lever-datum van de basis-klim-simulatie bij CyCCo wordt aangevraagd.
     
Is die termijn verstreken, dan betaal je aan CyCCo contant bij je bezoek een afwijkende
     vooraf overeengekomen onkostenvergoeding.
     Deze extra CyCCo onkostenvergoeding wordt berekend op basis van de effectief door
     CyCCo geleverde prestaties.

     Het aangeboden CyCCo optie pakket omvat het hogerstaande met dien verstande
     dat de communicatie-tijd wordt herleid tot ongeveer 2 x 1/4 uur.
     Het staat CyCCo vrij om de fietser-CyCCo communicatie-tijd en het fietser-CyCCo 
     communicatie-medium op de door CyCCo gekozen best passende manier(-en) in
     te vullen zonder dat CyCCo zich hiervoor hoeft te verantwoorden.   
     Alle extra CyCCo prestaties bovenop het afgelijnde en tevens het beperkende van
     de aangeboden CyCCo optie pakket worden steeds als extra prestaties verrekend.
     Al deze CyCCo prestaties zijn gepersonaliseerde extra's die 1/1 door CyCCo 
     worden aangeboden, derhalve is hierop geen samen-inteken-korting, "groepskorting",
     van toepassing.

     Wil je deze optie aanvragen? Neem contact op met CyCCo.  

Terug

 

   • Uitbreiding klim-simulatie.

     Per bijkomend klim-simulatie met keuze uit het CyCCo aanbod van Franse (N-Fr-Alpen,
     Z-Fr-Alpen, Fr-Pyreneeën) en Italiaanse (It-Alpen) Cols, betaal je aan CyCCo een
     extra onkostenvergoeding van 10 € contant bij je bezoek.

     Deze actie-prijs is enkel geldig indien de CyCCo optie uiterlijk binnen de 12 weken ná
     de af-lever-datum van de basis-klim-simulatie bij CyCCo wordt aangevraagd.
     
Is die termijn verstreken, dan betaal je aan CyCCo contant bij je bezoek een afwijkende
     vooraf overeengekomen onkostenvergoeding.
     Deze extra CyCCo onkostenvergoeding wordt berekend op basis van de effectief door
     CyCCo geleverde prestaties.

     Het aangeboden CyCCo optie pakket omvat het hogerstaande met dien verstande
     dat de communicatie-tijd wordt herleid tot ongeveer 2 x 1/8 uur.
     Het staat CyCCo vrij om de fietser-CyCCo communicatie-tijd en het fietser-CyCCo 
     communicatie-medium op de door CyCCo gekozen best passende manier(-en) in
     te vullen zonder dat CyCCo zich hiervoor hoeft te verantwoorden.   
     Alle extra CyCCo prestaties bovenop het afgelijnde en tevens het beperkende van
     de aangeboden CyCCo optie pakket worden steeds als extra prestaties verrekend.
     Al deze CyCCo prestaties zijn gepersonaliseerde extra's die 1/1 door CyCCo 
     worden aangeboden, derhalve is hierop geen samen-inteken-korting, "groepskorting",
     van toepassing.

     Wil je deze optie aanvragen? Neem contact op met CyCCo. 

Terug

 

   • Uitbreiding col-klim-lijst.

     Is jouw “My Big Climb Challenge”, nog niet in de CyCCo col-klim-lijst opgenomen dan
     kan je dit bij CyCCo aankaarten, CyCCo zal je vervolgens een passend voorstel doen.

     Wil je deze optie aanvragen? Neem contact op met CyCCo. 

Terug

 

   • Losstaande conditiemeting: sub-maximale inspanningstest.

     Voor een, volledig los van het CyCCo aanbod staande, sub-maximale inspanningstest:
     een start-niveau-conditie-meting in een aan CyCCo gelieerd Testcentrum, betaal je aan
     CyCCo een onkostenvergoeding van 20 € contant bij je bezoek (exclusief de
     conditiemeting: sub-maximale inspanningstest, zie prijstabel: "Inspanningstest").
     Indien je binnen de 12 weken, te rekenen vanaf je test-datum, bij CyCCo intekent
     wordt de CyCCo onkostenvergoeding in mindering gebracht.

     Scenario:

          - Je neemt contact op met CyCCo.
          - CyCCo maakt, in samenspraak met jou, een afspraak in het Testcentrum.
          - Je meldt je daar aan op de afgesproken dag-uur, de test wordt afgenomen en je
             betaalt het Testcentrum contant (zie prijstabel: "Inspanningstest").
          - Het Testcentrum maakt je ruwe meetdata rechtstreeks aan CyCCo over, CyCCo
            verwerkt ze en maakt je eind-rapport op.
          - CyCCo nodigt je uit, licht het rapport toe, overhandig het, en jij betaalt de CyCCo
            onkostenvergoeding contant.
          - Indien je binnen de 12 weken, te rekenen vanaf je test-datum, bij CyCCo intekent
            wordt de CyCCo onkostenvergoeding in mindering gebracht.

     Het aangeboden CyCCo optie pakket omvat het hogerstaande met dien verstande
     dat de communicatie-tijd wordt herleid tot ongeveer 2 x 1/4 uur.
     Het staat CyCCo vrij om de fietser-CyCCo communicatie-tijd en het fietser-CyCCo 
     communicatie-medium op de door CyCCo gekozen best passende manier(-en) in
     te vullen zonder dat CyCCo zich hiervoor hoeft te verantwoorden.   
     Alle extra CyCCo prestaties bovenop het afgelijnde en tevens het beperkende van
     de aangeboden CyCCo optie pakket worden steeds als extra prestaties verrekend.
     Al deze CyCCo prestaties zijn gepersonaliseerde extra's die 1/1 door CyCCo 
     worden aangeboden, derhalve is hierop geen samen-inteken-korting, "groepskorting",
     van toepassing.

     Wil je deze optie aanvragen? Neem contact op met CyCCo.  

Terug 

Terug naar RodeStip Aanbiedingen

 

    Fiets en fiets-uitrusting ontlenen via de CyCCo FietsOTheek.

     Ontlenen gebeurt uitsluitend op sessie-basis, per fiets-sessie, in een context van:
     CyClingCols Initiatie en/of CyCCo FreeRide sessies.
     De ontlener kan onder geen enkel beding een specifieke fiets en specifieke fiets-uitrusting
     claimen.
     Het best passende materiaal, zo lang de voorraad strekt, is steeds het CyCCo uitgangspunt. 
     
Per fiets-sessie betaal je voor het ontleende materiaal aan CyCCo een vaste
     onkostenvergoeding van 5 € contant bij afhaling: de fiets en eventuele wat fiets-kledij en
     andere fiets-uitrusting.
     Alle materiaal dient net vóór en meteen ná iedere fiets-sessie respectievelijk te worden
     afgehaald en ongehavend te worden teruggebracht-overgedragen naar-in de
     CyCCo thuisbasis te 3000 Leuven of te 8670 Koksijde Sint-Idesbald.

     De ontlener draagt de volle verantwoordelijkheid over de ontleende materialen en het
     gebruik ervan.
     De ontlener vergoedt integraal alle door zijn/haar toedoen veroorzaakte: persoon-,
     materiaal- en gevolgschade.
     Een fiets-sessie aanvatten impliceert automatisch het akkoord gaan met de inhoud van
     het hoofdstuk: CyCCO
 Aansprakelijkheid.

     Alle CyCCo FietsOTheek prestaties nodig om het ontleende: fiets, fiets-kledij,
     fiets-uitrusting, ... , terug te brengen in de staat van net vóór het uitlenen: passend maken,
     reinigen, oliën, afstellen, herstellen, ... , worden steeds als CyCCo extra prestaties 
     beschouwd en als dusdanig verrekend.
     Daarnaast worden tevens alle door CyCCo nodig geachte consumables doorgerekend.
     Al deze CyCCo prestaties zijn gepersonaliseerde extra's die 1/1 door CyCCo 
     worden aangeboden, derhalve is hierop geen samen-inteken-korting, "groepskorting",
     van toepassing.

     Voor nog meer concreets: CyCCo FietsOTheek.

     Wil je deze optie aanvragen? Neem contact op met CyCCo.  

Terug  

Terug naar Welkom
Terug naar RodeStip Aanbiedingen

 

    Betreffende alle door CyCCo aangeboden opties en prijzen.

     Het niet opnemen van het maximum aanbod-pakket waarvoor werd ingetekend,
     om welke reden dan ook, impliceert in geen enkel geval de gehele of gedeeltelijke
     terugbetaling van de onkostenvergoeding.

     Alle extra CyCCo prestaties bovenop het afgelijnde en tevens het beperkende van
     de aangeboden CyCCo optie pakketten worden steeds als extra prestaties verrekend.

Terug


Terug naar Welkom
Terug naar OnePack aanbod
Terug naar BronzePack

Terug naar SilverPack
Terug naar GoldPack
Terug naar Special event
Terug naar "Starters Special" CYclingCols Initiatie
Terug naar RodeStip Aanbiedingen

 

De CyclingColsConcept spelregels

   • Betreffende de groep-verantwoordelijke.

     Een groep samen-intekenaars schuift een groep-verantwoordelijke naar voor.
     Deze groep-verantwoordelijk treedt op als vertegenwoordiger van de groep en
     fungeert tevens als enige officiële contactpersoon ten overstaan van CyCCo.
     Via hem/haar worden derhalve alle groep-afspraken gemaakt.

Terug

 

   • Betreffende de betaling.

     De totaalprijs per groep samen-intekenaars wordt uitgesplitst een twee delen:
     een CyCCo deel en Testcentrum deel.
     Deze beide bedragen dienen door de groep-verantwoordelijke vooraf en in één keer te
     worden betaald.
     Voor wat het CyCCo deel betreft: contant of via overschrijving op het rekeningnummer:
     BE59 9731 2262 6626.
     Voor wat het Testcentrum deel betreft: contant op locatie.

Terug

 

   • Betreffende afhakers.

     Afhaken, op welk moment ook, geeft geen enkel recht op de gehele of gedeeltelijke
     terugvordering van het betaalde bedrag, tevens ontslaat afhaken CyCCo meteen en
     automatisch van alle verplichtingen ten overstaande van de betreffende afhaker(-s).
     De door afhaken vrijgekomen plaats in de groep kan, op aangeven van de groep,
     worden ingevuld-doorgegeven aan een ander persoon dewelke door CyCCo steeds
     als een nieuwkomer, een "late inschrijver-aanhaker", wordt beschouwd.

Terug

 

   • Betreffende late inschrijvers-aanhakers.

     Personen die op aangeven van de oorspronkelijke basisgroep later aansluiten, betalen
     voor wat betreft het CyCCo gedeelte, dezelfde instapprijs dan de basisgroep.
     Dit aanbod is 12 weken geldig te rekenen vanaf de inschrijfdatum van de basisgroep.
     Na die datum worden late-inschrijvers-aanhakers beschouwd als een nieuwe groep.
     Het Testcentrum beschouwt late inschrijvers-aanhakers steeds als een nieuwe groep.

Terug

 

   • Betreffende CyCCo OnePack opties en prijzen.

     CyCCo biedt aan iedere samen-intekenaar de mogelijkheid om individueel, los van de
     groep, te kiezen voor één of meer CyCCo OnePack opties.
     OnePack opties zijn extra's: gepersonaliseerd services die 1/1 door  CyCCo worden
     aangeboden, derhalve is hierop geen samen-inteken-korting, "groepskorting", van
     toepassing.
     De totaalprijs overeenkomstig alle door de betreffende intekenaar geselecteerde
     OnePack opties, naar type en aantal, dient door de intekenaar vooraf en in één keer te
     worden betaald.
     Voor wat het CyCCo deel betreft: contant of via overschrijving op het rekeningnummer:
     BE59 9731 2262 6626.
     Voor wat het eventuele Testcentrum deel betreft: contant op locatie.

Terug

 

    Betreffende alle door CyCCo aangeboden opties en prijzen.

     Het niet opnemen van het maximum aanbod-pakket waarvoor werd ingetekend,
     om welke reden dan ook, impliceert in geen enkel geval de gehele of gedeeltelijke
     terugbetaling van de onkostenvergoeding.

     Alle extra CyCCo prestaties bovenop het afgelijnde en tevens het beperkende van
     de aangeboden CyCCo optie pakketten worden steeds als extra prestaties verrekend.
 

Terug

  

Terug naar OnePack aanbod
Terug naar Prijs
Terug naar BronzePack

Terug naar SilverPack
Terug naar GoldPack
Terug naar Special event
Terug naar ShortCut prijs
Terug naar "Starters Special" CYclingCols Initiatie

 

Is dit iets voor jou? Neem contact op met CyCCo.

 

De CyCCo Prijs versus het CyCCo Aanbod. 

Navigeer in CyCCo Prijs naar:
OnePack  Package  Special event  ShortCut  Club  FreeRide  Powered by  CYclingCols Initiatie

&

Navigeer in CyCCo Aanbod naar:
OnePack  ShortCut  Special event  FreeRide  Powered by  CYclingCols Initiatie  Col-aanbod

 

 

 ...

 

 De RodeStip Aanbiedingen

 

   OnePack aanbod :

       - aanbod
       - prijs 
         
Vanaf 8 samen-intekenaars betaal je per persoon slechts
         -60- €
 (inclusief de sub-maximale inspanningstest). 

   CYclingCols Initiatie :

       - aanbod 
       - prijs
 
         
Vanaf 8 samen-intekenaars betaal je per persoon slechts
         -110- €
 (inclusief de sub-maximale inspanningstest).
 

   Conditiemeting: sub-maximale inspanningstest

         Vanaf 8 samen-intekenaars betaal je per persoon slechts
         -50- €. Indien je daarenboven binnen de 12 weken,
         te rekenen vanaf je test-datum, bij CyCCo intekent, wordt
         -
20- € in mindering gebracht.
 

   Prijs :

       - Individuele rijders en kleine fiets-groepjes 
         Vanaf 8 samen-intekenaars betaal je per persoon slechts
         -60- € (inclusief de sub-maximale inspanningstest).

       - Geregistreerde verenigingen, groepen,
         clubs, ...
         CyCCo prijst geregistreerde: verenigingen, groepen,
         club’s, ..., nog scherper dan individuele
 rijders en
         kleine groepen.
  

   CyCCo FietsOTheek :

       - aanbod 
       - prijs
 
         
Per intekenaar betaal je slechts
         -5- € per sessie.

   Samen met CyCCo de weg op: je vereniging
    "Powered by CyCCo"

         -Gratis- Je vereniging "Powered by CyCCo"          

   CyCCo FreeRide

         -Gratis- FreeRide

   CyCCo Lezing-presentatie :

         -Gratis- Zaal lezing-presentatie
         -Gratis- Huiskamer lezing-presentatie

 

  RodeStip aanbiedingen zijn tijdelijke acties.
  Verifieer in het betreffende CyCCo hoofdstuk of
  actieprijs en actievoorwaarden nog geldig zijn.

  De inhoud van het betreffende CyCCo hoofdstuk
  primeert op de synthese-teksten van het
  CyCCo RodeStip hoofdstuk.

  De vermelde prijzen:
  "Inclusief sub-maximale inspanningstest",
  zijn voor wat betreft het test-gedeelte, indicatief.

  Alle CyCCo prijzen zijn gekoppeld aan de
  gezondheidsindex, consulteer in dit verband het
  CyCCo RodeStip hoofdstuk.

   

 De "Starters Special" CyClingCols

 Initiatie  

 

  "Starters Special" CYclingCols Initiatie

  CyCCo Huiskamer lezing-presentatie

 

 De CyCCo FreeRide

 

  FreeRide aanbod

 

 Het CyCCo Afspraakpunt

 

  Afspraakpunt

 

 CyClingCols 2021

 Het CyCCo Col-selectie-aanbod

 

  CyCCo Col-selectie, via Col-topics en Land-regio's

  CyCCo Col-aanbod, van "A" tot "Z", toppen en
  startplaatsen, alfabetisch en op de landkaart

 

  Col-aanbod op de landkaart

  Col-aanbod alfabetisch

  

 CyClingCols 2021

 Het "Special event Octave Lapize"

 

  The whole story :
       - 
Het "Special event Octave Lapize" 
        - Special event prijs

  The short-cut :
       - 
Het CyCCo "vierslag" Special event
       - Special event prijs   

 

  Rit Luchon-Bayonne, de vier cols en de landkaart 

  Rit Bayonne-Luchon, de vier cols en de landkaart

 

 De Communicatie

 

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
  Contactformulier
  0484/29.71.92
  CyCCo Afspraakpunt

 

  Dirk Moonen,
  alias ODI, 
  CyCCo Stichter-trekker-woordvoerder

 

  Terug